Naslov:

Uredba o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida - Sklep vlade
Nosilec:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

08/28/2014

Klasifikacijska številka:

00728-43/2014/4

Seja:

70. Redna seja3Predlog uredbe o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida

EVA:

2013-2330-0114


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf