Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja - Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/23/2014

Šifra dokumenta:

00728-37/2014/11

EVA:

2014-2330-0008

Vsebina:

Pošiljatelj: npb.svz/SVZ/GOV
Datum:       23.7.2014 14:14:12
Prejemnik:   npb.gsv/UPV/GOV@SVN, npb.ukom@gov.si, npb.mkgp@gov.si, npb.mop@gov.si
V vednost:  
Zadeva:      Neuradno prečiščeno besedilo


Spoštovani,

v skladu s sklepom vlade št. 00701-17/2011/8 z dne 24. 11. 2011, po katerem Služba za zakonodajo po objavi vsakokratne spremembe in dopolnitve predpisa oziroma splošnega akta v Uradnem listu Republike Slovenije pripravi neuradno prečiščeno besedilo predpisa oziroma splošnega akta in ga pošlje pristojnemu ministrstvu, vladni službi oziroma nosilcu javnih pooblastil, v primeru vladnega gradiva pa tudi Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije in Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ter Uradnemu listu Republike Slovenije, vam v priponki pošiljamo neuradno prečiščeno besedilo, ki je bilo pripravljeno na podlagi naslednjih sprememb in dopolnitev predpisov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja (Uradni list RS, št. 54/14):Lep pozdrav,
Suzana Šetina
Služba za zakonodajo