Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi - Sklep vlade
Nosilec:

MNZJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/12/2013

Klasifikacijska številka:

00730-8/2013/7

Seja:

4. Redna seja7APredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi – skrajšani postopek

EVA:

2013-2030-0027


ZakonSklep.docZakonSklep.doc

Priloga:

ZDU.docZDU.doc