Naslov:

Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/07/2014

Šifra dokumenta:

00728-65/2013/10

EVA:

2013-2330-0214

Vsebina:

PIS2013-2330-0214.docPIS2013-2330-0214.doc