Naslov:

Uredba o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih - Sklep vlade
Nosilec:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/03/2014

Klasifikacijska številka:

00728-15/2014/5

Seja:

53. Redna seja1.1Predlog uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih

EVA:

2013-2330-0123


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf