Naslov:

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/23/2014

Šifra dokumenta:

00711-5/2013/10

EVA:

2013-2611-0013

Vsebina:

PIS2013-2611-0013.docPIS2013-2611-0013.doc