Naslov:

Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov - Besedilo izdane uredbe
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/27/2014

Šifra dokumenta:

00711-3/2014/10

EVA:

2013-2611-0036

Vsebina:

Uredba: - 2013-2611-0036.doc
 2013-2611-0036.doc_podpisano.pdf