Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 - Neuradno prečiščeno besedilo št. 3 Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/10/2014

Šifra dokumenta:

00728-32/2014/9

EVA:

2013-2330-0189

Vsebina:

Pošiljatelj: npb.svz/SVZ/GOV
Datum:       10.7.2014 15:36:02
Prejemnik:   npb.gsv/UPV/GOV@SVN, npb.ukom@gov.si, npb.mkgp/MKGP/GOV@SVN
V vednost:  
Zadeva:      Neuradno prečiščeno besedilo


Spoštovani,


v skladu s sklepom vlade št. 00701-17/2011/8 z dne 24. 11. 2011, po katerem Služba za zakonodajo po objavi vsakokratne spremembe in dopolnitve predpisa oziroma splošnega akta v Uradnem listu Republike Slovenije pripravi neuradno prečiščeno besedilo predpisa oziroma splošnega akta in ga pošlje pristojnemu ministrstvu, vladni službi oziroma nosilcu javnih pooblastil, v primeru vladnega gradiva pa tudi Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije in Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ter Uradnemu listu Republike Slovenije, vam v priponki pošiljamo neuradno prečiščeno besedilo, ki je bilo pripravljeno na podlagi naslednjih sprememb in dopolnitev predpisov:


1.Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 (Uradni list RS, št. 50/14)2014-01-2166-2011-01-1472-npb3.doc 2014-01-2166-2011-01-1472-npb3-p1.docLep pozdrav,
Helena Pernek

Služba za zakonodajo