Naslov:

Uredba o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije - Predlog uredbe o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije
Predlagatelj:

MzIP

Datum dokumenta:

07/11/2014

Datum objave na spletu:

07/14/2014

Šifra dokumenta:

00729-26/2014/1

EVA:

2014-2430-0063


uredba_parametri.pdf - uredba_parametri.pdf
1DEL_parametri.doc - 1DEL_parametri.doc