Naslov:

Zakon o fiskalnem pravilu - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/16/2012

Klasifikacijska številka:

00712-13/2012/2

Seja:

6. Redna sejaII.-2Delovni osnutek zakona o fiskalnem pravilu

EVA:

2012-1611-0049


DZSklepVlade.doc