Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku - Sklep vlade
Nosilec:

MPJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/21/2013

Klasifikacijska številka:

00730-45/2012/16

Seja:

45. Redna seja4APredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – skrajšani postopek (KP: da, DPV: da) (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2012-2030-0040


SklepVlade.docSklepVlade.doc