Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu - Sklep vlade
Nosilec:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/01/2013

Klasifikacijska številka:

00729-10/2013/7

Seja:

52. Redna sejaII/6Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu – prva obravnava (KP: ne, DPV: da)

EVA:

2012-2430-0033


ZakonSklep.docZakonSklep.doc

Priloga:
- PZvarnostžp.doc