Naslov:

Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice - Sklep vlade
Nosilec:

MzIP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/28/2014

Klasifikacijska številka:

00729-10/2014/6

Seja:

47. Redna seja3Predlog uredbe o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice

EVA:

2014-2430-0043


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf