Naslov:

Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu - Sklep vlade
Nosilec:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/19/2014

Klasifikacijska številka:

00728-28/2014/8

Seja:

63. Redna seja2Predlog uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

EVA:

2014-2330-0122


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf