Naslov:

Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Domačije Knežak 103 za kulturni spomenik državnega pomena - Besedilo izdanega odloka
Predlagatelj:

MK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/13/2014

Šifra dokumenta:

00716-14/2014/7

EVA:

2013-3340-0025

Vsebina:

- 62sv4.doc 62sv4.doc_podpisano.pdf