Naslov:

Odlok o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline za obdobje od 2013 do 2020 - Sklep vlade
Nosilec:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/27/2014

Klasifikacijska številka:

00728-16/2014/4

Seja:

51. Redna seja1.4Predlog odloka o seznamu upravljavcev naprav, ki izpuščajo toplogredne pline, za obdobje od 2013 do 2020

EVA:

2012-2330-0044


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf