Naslov:

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2014 - Sklep vlade




Nosilec:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/27/2014

Klasifikacijska številka:

00728-11/2014/10

Seja:

47. Redna seja1.1Predlog uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2014

EVA:

2013-2330-0202


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf