Naslov:

Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu - Popravek gradiva št. 2 - Predlog uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
Predlagatelj:

MKO

Datum dokumenta:

06/18/2014

Datum objave na spletu:

06/18/2014

Šifra dokumenta:

00728-28/2014/6

EVA:

2014-2330-0122


Popravek18062014.pdf - Popravek18062014.pdf
Popravek18062014.doc - Popravek18062014.doc
ured_nep_180614.doc - ured_nep_180614.docePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml