Naslov:

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju - Besedilo izdane uredbe
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/26/2014

Šifra dokumenta:

00712-14/2014/8

EVA:

2014-1611-0034

Vsebina:

Uredba: - 140sv1.doc
 140sv1.doc_podpisano.pdf