Naslov:

Sklep o merilih in postopku za pridobitev dovoljenja za uporabo imena "Slovenija" ali njenih izpeljank in kratic v firmi družbe ali zadruge ter imenu zavoda ali ustanove ter gospodarskega interesnega združenja - Sprejeto besedilo Sklepa o merilih in postopku za pridobitev dovoljenja za uporabo imena »Slovenija« ali njenih izpeljank in kratic v firmi družbe ali zadruge ter imenu zavoda ali ustanove ter gospodarskega interesnega združenja
Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/10/2013

Šifra dokumenta:

00003-7/2013/4


Vsebina:

28svSlo.doc28svSlo.doc