Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/21/2015

Klasifikacijska številka:

00719-72/2015/8

Seja:

67. Redna seja6APredlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Ocean Orchids d. o. o. iz vrtine Do-3g/05 (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2015-2550-0126
 UredbaSklep.doc_P.pdf