Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/18/2016

Klasifikacijska številka:

00712-32/2016/34

Seja:

110. Redna seja9Predlog odgovora na poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za črtanje prvega odstavka 68. člena Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2015-1611-0175
 SklepVlade_P.pdf
 107svOdg_P.pdf