Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/29/2017

Klasifikacijska številka:

00719-22/2017/4

Seja:

141. Redna seja1.1Predlog uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

EVA:

2016-2550-0125
 UredbaSklep_P.pdf