Naslov:

Predlog uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

12/15/2017

Datum objave na spletu:

12/19/2017

Šifra dokumenta:

00712-31/2017/1

EVA:

2017-1611-0116


uredba-razvitost1.doc - uredba-razvitost1.doc