Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/01/2017

Klasifikacijska številka:

00719-4/2017/3

Seja:

120. Redna seja1.1Predlog uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov

EVA:

2016-2550-0109
 UredbaSklep_P.pdf