Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/12/2017

Šifra dokumenta:

00714-35/2016/8

EVA:

2016-3130-0040

Vsebina:

2017-01-0042-2013-01-2685-npb1.doc - 2017-01-0042-2013-01-2685-npb1.doc
2017-01-0042-2013-01-2685-npb1-p1.doc - 2017-01-0042-2013-01-2685-npb1-p1.doc2017-01-0042-2013-01-2685-npb1-p2.doc - 2017-01-0042-2013-01-2685-npb1-p2.doc