Naslov:

Predlog odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

01/11/2017

Datum objave na spletu:

01/16/2017

Šifra dokumenta:

00719-3/2017/1

EVA:

2016-2550-0026


odlok_odstrel_VG.doc - odlok_odstrel_VG.doc