Naslov:

Predloga zakona o varstvu pred diskriminacijo - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

01/21/2016

Datum objave na spletu:

01/22/2016

Šifra dokumenta:

00711-1/2016/1

EVA:

2015-2611-0046


VG-ZVD.pdf - VG-ZVD.pdf
VG-ZVD.docx - VG-ZVD.docx