Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/02/2016

Klasifikacijska številka:

00716-7/2016/3

Seja:

90. Redna seja1.2Predlog odloka o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena

EVA:

2016-3340-0030
 UredbaSklep_P.pdf