Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin - prva obravnava
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

04/19/2017

Datum objave na spletu:

04/20/2017

Šifra dokumenta:

00712-4/2017/14

EVA:

2015-1611-0018


ZMVN_1_gr_1.doc - ZMVN_1_gr_1.doc