Naslov:

Predlog zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev




Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

09/23/2015

Datum objave na spletu:

09/23/2015

Šifra dokumenta:

00711-10/2015/4

EVA:

2015-2611-0056






          ZUPJS-E-230915 .docx - ZUPJS-E-230915 .docx012sp6ho.pdf - 012sp6ho.pdf