Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/17/2015

Klasifikacijska številka:

00715-34/2015/5

Seja:

46. Redna seja1.1Predlog uredbe o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mleka (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2014-2330-0063


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf