Naslov:

Predlog sklepa o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanja, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda za leto 2018
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

12/04/2017

Datum objave na spletu:

12/05/2017

Šifra dokumenta:

00719-59/2017/1

EVA:

2017-2550-0075


GV_D_KOPAL.doc - GV_D_KOPAL.doc