Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/12/2017

Klasifikacijska številka:

00719-37/2017/3

Seja:

152. Redna seja1.4Predlog odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje

EVA:

2017-2550-0012
 UredbaSklep_P.pdf