Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/14/2015

Klasifikacijska številka:

00714-9/2015/11

Seja:

36. Redna seja1.1Predlog uredbe o organih v sestavi ministrstev

EVA:

2015-3130-0030


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf