Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU, EURATOM) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:

05/26/2017

Datum objave na spletu:

05/29/2017

Šifra dokumenta:

00717-9/2016/13

EVA:

2016-1711-0039


VG-NG1-Iz.ur26.5.doc - VG-NG1-Iz.ur26.5.doc