Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/17/2016

Klasifikacijska številka:

00715-32/2016/3

Seja:

110. Redna seja1.1Predlog uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019

EVA:

2016-2330-0123
 UredbaSklep_P.pdf