Naslov:

Sklep vlade




Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/07/2018

Klasifikacijska številka:

00714-21/2016/21

Seja:

167. Redna seja5BPredlog uredbe o upravnem poslovanju (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2015-3130-0005




 UredbaSklep_P.pdf