Naslov:

Predlog uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

01/17/2017

Datum objave na spletu:

01/18/2017

Šifra dokumenta:

00719-4/2017/1

EVA:

2016-2550-0109


VG_Uredba.docx - VG_Uredba.docx