Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/10/2015

Klasifikacijska številka:

00719-73/2015/4

Seja:

66. Redna seja1.7Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja iz vrtine AFP-1/95 lastnika Aleksandra Poloviča

EVA:

2015-2550-0125
 UredbaSklep.doc_P.pdf