Naslov:

Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o bančništvu - prva obravnava
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

12/01/2014

Datum objave na spletu:

12/02/2014

Šifra dokumenta:

00712-37/2014/13

EVA:

2013-1611-0109
Izjava o skladnosti:


Korelacijska tabela:


 VG1_01_12c.pdf
 VG1 01.12c.doc
 IS.pdf
 KT.pdf