Naslov:

Predlog zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike - prva obravnava
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

08/25/2016

Datum objave na spletu:

08/26/2016

Šifra dokumenta:

00712-29/2016/1

EVA:

2015-1611-0014


ZOPSPU_Obr_1.pdf - ZOPSPU_Obr_1.pdf
ZOPSPU Obr 1.doc - ZOPSPU Obr 1.doc