Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/26/2017

Klasifikacijska številka:

00714-18/2017/3

Seja:

185. Dopisna seja1Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

EVA:

2017-3130-0030
 UredbaSklep_P.pdf