Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Sklepa o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

08/24/2016

Šifra dokumenta:

00727-12/2016/8

EVA:

2016-3330-0018

Vsebina:

2016-01-2291-2002-01-3385-npb1.doc - 2016-01-2291-2002-01-3385-npb1.doc