Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/28/2016

Klasifikacijska številka:

00719-34/2016/4

Seja:

98. Redna seja1.3Predlog uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič

EVA:

2015-2550-0071
 UredbaSklep_P.pdf