Naslov:

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

04/04/2016

Datum objave na spletu:

04/04/2016

Šifra dokumenta:

00715-11/2016/1

EVA:

2016-2330-0082


VG_CLLD.doc - VG_CLLD.docVG_CLLD.pdf - VG_CLLD.pdf