Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/19/2017

Klasifikacijska številka:

00719-3/2017/3

Seja:

118. Redna seja1.3Predlog odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2017

EVA:

2016-2550-0026
 UredbaSklep_P.pdf