Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/13/2015

Klasifikacijska številka:

00719-56/2015/4

Seja:

63. Redna seja1.2Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04

EVA:

2015-2550-0112


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf