Naslov:

Predlog zakona o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Litve
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:

01/16/2015

Datum objave na spletu:

01/20/2015

Šifra dokumenta:

00724-7/2015/1

EVA:

2015-1811-0023
 ZoR.pdf
 ZoR.doc
 ePodpisIzvoz.xml