Naslov:

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije - prva obravnava
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:

10/14/2016

Datum objave na spletu:

10/17/2016

Šifra dokumenta:

00717-12/2016/2

EVA:

2015-1711-0006


ZNODPol.docx - ZNODPol.docx
ZNODPol.pdf - ZNODPol.pdf